Logotyp nabiciwseo.pl

Słowo uczciwość pochodzi od słowa “czcić”

Ludzkość od zarania dziejów oddawała cześć bogom w celu otrzymania ich pomocy w obszarach życia na które ludzie nie mieli wpływu. W pierwotnym przekonaniu ludzi, tylko bogowie mieli wpływ na takie aspekty jak trzęsienia ziemi, powodzie, susza, choroby itp. 

Nieodłącznym składnikiem tego procesu było zaoferowanie daru obok którego bogowie nie będą mogli przejść obojętnie. Przyjęcie darów przez bogów miało skutkować pomyślnością i wysłuchaniem próśb. 

Z czasem ludzie rozszerzyli obiekty składania czci na innych ludzi, zwłaszcza tych na których ich wpływ był niewielki, zawierając uczciwe transakcje handlowe.

Szanując prawo do wolności wyborów drugiego człowieka obie strony transakcji muszą zaakceptować fakt, że ich wpływ na wybory drugiego człowieka niewiele różni się od wpływu na decyzje boskie.

Jedyne co może skłonić obie strony transakcji do współpracy to obopólna korzyść. Tak właśnie rozumiemy uczciwość, jako współpracę zawieraną w intencji osiągnięcia obopólnej korzyści przez obie strony transakcji (intencjonalną interakcje w grę o sumie dodatniej).

Generalnie uczciwość jest strategią osiągania dobrobytu. Aby rósł dobrobyt osobisty muszą być spełnione następujące warunki:

  1. muszą być dostępne na rynku dobra, które zaspokajają nasze potrzeby
  2. musimy wiedzieć o tym, że takie dobra istnieją
  3. musimy posiadać zasoby aby te dobra nabyć

Najtrudniej przychodzi ludziom zadbanie o punkt 1, bo głównym czynnikiem motywującym ludzi do wytwarzania dóbr jest zysk i o ile zadbanie o własny zysk przychodzi nam naturalnie, o tyle trudniej nam jest już utrzymać motywację innych osób do wytwarzania dóbr poprzez zadbanie o ich własny zysk. 

Dbanie wyłącznie o własny zysk (gra o sumie zero) zawsze będzie skutkować spadkiem globalnego dobrobytu w długim terminie, kosztem krótkoterminowego dobrobytu osobistego. Dlatego w długim terminie nieuczciwe współprace skutkują spadkiem ilości użytecznych dóbr na rynku. 

Ludzie zniechęcani stratami do dalszej produkcji dóbr poddają się, na czym tracą wszyscy niedoszli ich konsumenci. Dlatego tak ważne jest dbanie o uczciwe transakcje aby budować lepszy, dostatniejszy świat.

Jednym słowem uczciwość to technologia prowadzenia gry o sumie dodatniej. Kluczowe w grze o sumie dodatniej jest zadbanie oto aby obie strony były zadowolone z wyniku gry. 

Do korzystnych współprac nie trzeba nikogo zmuszać, a wręcz każda forma przymusu zmniejsza prawdopodobieństwo korzyści strony przymuszanej na rzecz prawdopodobieństwa korzyści osoby przymuszającej.

Stąd dobrowolność współpracy i m.in. możliwość jej zakończenia w dowolnym momencie jest taka ważna i żadne zabiegi prawne nie powinny stać nad tak pojmowaną uczciwością.

#nabiciwseo #uczciweseo

Podobne wpisy