Logotyp nabiciwseo.pl

Zatajanie informacji i celowe wprowadzanie w błąd to dwa działania, które znacząco wpływają na uczciwość w kontekście wszelkich relacji, w tym również biznesowych. Przykłady z praktyki ukazują, jak takie postępowanie może naruszać zaufanie, kwestionować zasady etyki i przyczyniać się do destrukcji wartościowych partnerstw.

Zakładając, że uczciwość to konsekwentne dążenie do prawdy, przejrzystości i sprawiedliwości, to zatajanie informacji i wprowadzanie w błąd zasadniczo podważa ten fundament. Przykładowo, w kontekście współpracy biznesowej, firma A może zataić przed firmą B istotne informacje dotyczące jakości produktu lub warunków dostawy. Skutkiem tego jest niewłaściwe przedstawienie sytuacji, co może prowadzić do niezadowolenia klienta, potencjalnych strat finansowych czy nawet problemów prawnych.

Przykładem zatajenia informacji w branży SEO jest chociażby aspekt własności linków pozyskiwanych przez wykonawcę pozycjonującego serwis klienta. Jeśli na początku współpracy nie zostanie określone jak wygląda proces linkowania czy kto będzie miał prawa do pozyskiwanych linków po zakończeniu współpracy, to otwiera to szereg patologii.

Żeby zrozumieć problem własności linków należy odpowiedzieć na fundamentalne biznesowo pytanie: Czym jest SEO w kontekście zasobów firmowych?

Patrząc z punktu widzenia interesów zleceniodawcy to pozycjonowanie jest budowaniem architektury własnej (serwis internetowy, czyli tzw. działania on-site) oraz architektury zewnętrznej (linkowanie, czyli tzw. działania off-site).
Jeśli nie ma określonej formy własności dla działań off-site lub nie zostanie ten temat w ogóle poruszony przy zawieraniu transakcji (w domyśle zatajenie informacji przez wykonawcę usługi), to często dochodzi do sytuacji, że sprzedawana usługa nie jest tym czym miała być.
Bo jak nazwać sytuacje kiedy klient wydaje pieniądze na SEO, a firma prowadząca usługę tylko tymczasowo „podczepia” serwis klienta pod swoje tzw. zaplecze linkowe, a po zakończeniu współpracy usuwa linki nie mówić o tym klientowi?

Uczciwe linkowanie w SEO to określenie jak zostaną wydane środki klienta na pozyskiwanie linków. Czy wykonawca tworzyć będzie zaplecza linkowe (w domyśle kto będzie ich właściciel po zakończeniu współpracy), czy zakupione linki są na określony czas, czy na stałe? Słowem jak trwała będzie budowana architektura i kto ma do niej prawo?

Nie ma nic złego w postawieniu sprawy jasno, określeniu procesu linkowania i warunków po zakończeniu współpracy. Transparentność, brak wprowadzania w błąd to podstawy uczciwej współpracy i usługa pozycjonowania nie jest tu wyjątkiem.

Kiedy zasady uczciwości są łamane, zaufanie, które jest kluczowym elementem każdej współpracy, zostaje nadszarpnięte, a w wielu przypadkach nieodwracalnie zniszczone. Dodatkowo, konsekwencje takich działań często wykraczają poza granice konkretnego partnerstwa, wpływając negatywnie na reputację firmy oraz całej branży.

#nabiciwseo #uczciweseo

Podobne wpisy